Zoekveld

Nieuwe agressie op huisarts: maatregelen worden nu dringend! (SVH)
19/08/2016 - 01:29
Foto: Shutterstock

"Een nieuwe agressieve aanval op een huisarts in Vorst richt opnieuw de aandacht op de veiligheidsproblemen voor huisartsen tijdens de uitoefening van hun beroep", schrijft het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen.

"Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen zat niet stil. Sinds de laffe moord op huisarts Patrick Roelandt In Izegem was het SVH mee drijvende kracht voor een overleg met huisartsen uit het Noorden en het Zuiden van ons land. Op het kabinet van minister Geens werd in dat kader ook besproken hoe er moet omgegaan worden met beroepsgeheim: zowel beroepsgeheim van de artsen als het beroepsgeheim van politiediensten is immers een factor die uitwisseling van gegevens over mogelijke daders van geweldplegingen verhinderd. 

De nieuwe tragedie bij de collega in Vorst – die momenteel nog voor zijn leven vecht*– toont dat maatregelen nu wel dringende noodzaak zijn.

Het SVH roept dan ook alle betrokkenen op – van gezondheidszorg over justitie tot binnenlandse zaken – om nu de nodige moedige maatregelen te treffen", besluiten dr. Herman Moeremans en dr. Steven Haesaert van het SVH-bestuur.

*   De collega werd verschillende keren gestoken met een mes. Hij werd overgebracht naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel, waar hij verscheidene spoedoperaties onderging.

SVH wenst hem een spoedig herstel toe.