Zoekveld

Enquête Medische Wereld: 9 op de 10 artsen willen zich laten vaccineren
08/01/2021 - 11:02

Een grootschalige enquête van vzw Medische Wereld bij 1.000 artsen toont aan dat negen op de tien artsen zichzelf wil laten vaccineren en zo goed als alle artsen raden het vaccin zelfs aan bij patiënten. De enquête toont tegelijkertijd dat een derde van de artsen zich onveilig voelt tijdens het werk. Om dat onveiligheidsgevoel weg te nemen, pleit Medische Wereld voor een aanpassing van de vaccinatiestrategie, waarbij eerst het zorgpersoneel een vaccin krijgt.

In de resultaten geeft 91 procent van de artsen aan dat ze zich zullen laten vaccineren. De 9 procent die "neen" heeft geantwoord, kan mogelijk een contra-indicatie hebben zoals zwangerschap, allergieën of het meemaken van een coronabesmetting. Opvallend is dat bijna alle artsen, 97 procent, het vacci n aanraadt aan patiënten.

Daar tegenover staat dan weer dat bijna de helft van de artsen toegeeft niet te weten hoe de verschillende Covid-19-vaccins werken. "Dit is alarmerend als je weet dat deze artsen wel de vaccins moeten toelichten en toedienen aan hun patiënten. Een dringende bijscholing is op dit vlak nodig", stelt Medische Wereld.

De bevraging werd afgenomen bij zowel huisartsen als specialisten. Op vlak van overwerkt is er een duidelijk verschil tussen hen. Zes op de tien huisartsen voelt zich overwerkt, terwijl dat bij slechts vier op de tien specialisten het geval is.

Globaal gezien geeft 36 procent van de artsen wel aan dat ze zich tijdens het werk onveilig voelden. Dat onveiligheidsgevoel is net de reden waarom Medische Wereld in de vaccinatiestrategie voorrang wil geven aan het zorgpersoneel.

In de argumentatie voor een wijziging van de strategie geeft Medische Wereld aan dat de levensverwachting bij 85-plussers realistisch gezien niet hoog meer is en deze ze in de rusthuizen al in isolatie zitten, met beperkt bezoek. Hun besmettingsrisico is laag, terwijl artsen en verpleegkundigen veel patiënten zien en zelfs verspreider kunnen zijn. Volgens Medische Wereld zijn het niet de 85-plussers, maar zijn het patiënten in de groep van 50- tot 75-jarigen die op intensieve zorgen belanden en voor druk op de ziekenhuizen zorgen.

In de logica van Medische Wereld wordt dus eerst het zorgpersoneel ingeënt, aansluitend de risicogroep tussen 45 jaar tot 65 jaar en alle 65-plussers die nog thuis wonen en sociaal actief zijn. Dan volgen de essentiële beroepen en nadien pas de bewoners van woonzorgcentra. De niet-risicogroep tussen 45 en 65 jaar en de rest van de bevolking komen als laatste aan de beurt.

Op logistiek vlak vindt Medische Wereld het bovendien allesbehalve logisch dat de vaccins van Pfizer en Moderna vanuit diepvriezers in het ziekenhuis klaargemaakt moeten worden voor transport. "Als het ziekenhuispersoneel als eerste ingeënt zou worden, zijn logistiek en transport en alle vertragingen niet nodig. De vaccins liggen in de ziekenhuizen, dien ze dan ook toe aan het ziekenhuispersoneel", klinkt het. Het kant-en-klare vaccin van AstraZeneca, dat tussen 2 en 8 graden Celsius wordt bewaard, is voor hen het ideale vaccin om eenvoudig te vervoeren naar de woonzorgcentra.

Medische Wereld is ontstaan in 2013 om opleidingen te verzorgen in de medische sector. De organisatie omschrijft zichzelf als het grootste medische congres in België, waar mensen uit de sector en andere spelers discussiëren over de gezondheidszorg.

Gelieve u in te loggen om een reactie te plaatsen