Zoekveld

Arts neergestoken in Vorst: de reactie van Maggie De Block
18/08/2016 - 10:46

In een reactie gestuurd naar MediPlanet, zei Minister De Block zeer te zijn geraakt door de agressie tegen deze confrater in Vorst. "Zorgverleners zijn kwetsbaar doordat ze mensen helpen die zich soms in zeer moeilijke situaties bevinden". Volgens de minister is "de veiligheid van de zorgverleners natuurlijk in de eerste plaats voor henzelf belangrijk, maar ook voor onze patiënten, omdat het geweld tegen de zorgverlener de hulp aan de patiënt in gevaar brengt."

Hoewel dit veiligheidspobleem in eerste instantie onder de bevoegdhied valt van Binnenlandse Zaken, wijst de minister erop dat een aantal maatregelen werden ontwikkeld om de risico's voor de betrokken artsen te beperken:

- De oprichting van wachtposten die het mogelijk maakt om de verplaatsingen van de huisartsen in het kader van de wachtdienst te minimaliseren omdat andere oplossingen beschikbaar zijn, afhankelijk van de ernst van de situatie.

- De bevordering van groepspraktijken, wat toelaat om de risico's in het dokterskabinet te beperken vergeleken met een solo-praktijk.

Minister De Block zei ook dat op haar initiatief, de kader-notitie Integrale Veiligheid en het Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019 beiden verwijzen naar de veiligheid van zorgverleners.

"Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de FOD Volksgezondheid, Binnenlandse Zaken en Justitie, zal een reeks beleidsvoorstellen ontwikkelen." Deze voorstellen zullen dan naar het lokale niveau gaan, waar artsen, politie en justitie concrete stappen zullen nemen aangepast aan de specifieke lokale situatie.